FrançaisEnglishpolski
Aktualności
27.10.2022

> Wdrożenie technologii wytłaczania poliuretanowych mieszanek bezhalogenowych

W dniu 25.07.2022 r. zakończono realizację projektu POIR.03.02.02-00-2433/20  pt. „Wdrożenie technologii wytłaczania poliuretanowych mieszanek bezhalogenowych”. Projekt zrealizowano     w ramach programu: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (POIR), działanie 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, poddziałanie 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Realizacja projektu pozwoliła na wdrożenie technologii wytłaczania poliuretanowych mieszanek bezhalogenowych. […]

15.11.2021

> Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

W dniu 15.11.2021 r. Manex sp. z o.o. podpisała  z Bankiem Gospodarstwa Krajowego  umowę nr POIR.03.02.02-00-2433/20-00  o dofinansowanie projektu pt. „Wdrożenie technologii wytłaczania poliuretanowych mieszanek bezhalogenowych” w ramach Poddziałania 3.2.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Kredyt na innowacje technologiczne.   W ramach działania 3.4. Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego […]

24.04.2018

> Nowe certyfikaty firmy Manex

Informujemy, iż 17 kwietnia 2018 r. Manex otrzymał następujące certyfikaty: Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2015 dla Zakładów w Jaworznie i Skawinie w zakresie produkcji kabli i przewodów elektrycznych oraz drutów, pasemek i skrętek. Certyfikat jest ważny do 16 kwietnia 2021 r. Zobacz Certyfikat. Certyfikat IATF 16949:2016 (Projektowanie i rozwój produktu – Sekcja 8.3) dla […]

27.07.2017

> Kodeks Dobrych Praktyk Branży Elektrotechnicznej z okazji 25-lecia PIGE

Na spotkaniu zorganizowanym 8 czerwca 2017 r. w Warszawie z okazji 25-lecia PIGE (Polskiej Izby Gospodarczej Elektrotechniki) został podpisany przez najważniejsze organizacje rynku elektrycznego Kodeks Dobrych Praktyk Branży Elektrotechnicznej.

13.07.2017

> Artykuł na 30-lecie firmy w czasopiśmie Rynek Elektryczny

W czerwcowym wydaniu Rynku Elektrycznego został zamieszczony artykuł o firmie Manex z okazji 30-lecia powstania firmy: http://www.rynekelektryczny.pl/2017/07/03/62017/

20.06.2017

> Informacja dotycząca conflict minerals

  Dnia 22 sierpnia 2012 Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (U.S. Securities and Exchange Commission; SEC) ustaliła ostatecznie zasady implementacji Sekcji 1502 ustawy Dodd-Frank (U.S. Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act) dotyczącej zobowiązania do raportowania pochodzenia minerałów konfliktu. Firma Manex Sp. z o.o. jest zobligowana do stosowania się do tej legislacji. czytaj […]

08.06.2017

> Certyfikaty zgodności dla przewodów MXC1000HF 0,75-120,00mm²

Certyfikaty zgodności dla przewodów MXC1000HF 0,75-120,00mm²

28.03.2017

> Nowa strona manex już dostępna

Nowa strona manex już dostępna. Zapraszamy do zapoznania się z treścią.

17.03.2017

> Najnowsze certyfikaty ISO/TS 16949:2009

Informujemy o pozyskaniu najnowszych certyfikatów ISO/TS 16949:2009

24.11.2015

> Regulacja ECE R-118 EU

Wychodząc naprzeciw zbliżającym się wymaganiom odnośnie regulacji ECE R-118 UE przeprowadziliśmy badania naszych wyrobów dla branży automotive pod kątem ich parametrów palności. W dniu 15.10. 2015 zakończyliśmy proces certyfikacji naszych wyrobów (FLRY-A, FLRY-B, CuPr/18, FLY, FLYW, FLRY-B  – skrętka, FLRYY, FLYY, FLRYYW, FLYWYW) uzyskując jednocześnie wymagane zaświadczenia. Proces certyfikacji przeprowadzony został w DEKRA Automobil GmbH […]

08.05.2015

> Zapytanie ofertowe na dostawę serwera

Zapytanie ofertowe z dnia 08 maja 2015 – Serwer
Zapraszamy do składania ofert na dostawę serwera

01.03.2015

> Recertyfikacja Systemów Zarządzania Jakością

W lutym 2015 w naszej firmie przeprowadzone zostały audyty zewnętrzne systemów zarządzania jakością. Audyt nadzoru sytemu zarządzania jakością ISO/TS 16949:2009 oraz audyt recertyfikujący system zarządzania jakością IRIS Rev.02 zakończyły się wynikiem pozytywnym. Audyty przeprowadzone zostały przez jednostkę certyfikującą IMQ CSQ.

07.10.2014

> Kolejna „Gazela Biznesu”

Firma MANEX została w 2014 roku po raz trzeci wyróżniona nagrodą „Gazeli Biznesu”. Nagrody są przyznawane corocznie przez dziennik „Puls Biznesu” w uznaniu wysokiej pozycji rynkowej i przynależności do elitarnego grona dynamicznie rozwijających się firm w Polsce. Firma MANEX otrzymała wcześniej te zaszczytne wyróżnienia w latach 2007 i 2008.

16.07.2014

> Produkcja przewodów wg ISO6722, klasa D

Zakres produktów oferowanych przez firmę MANEX został poszerzony w 2014 roku o przewody wytwarzane według normy ISO 6722, klasa D – o odporności termicznej 150°C. To kolejny krok w rozwoju firmy zmierzający do spełniania oczekiwań naszych odbiorców i rosnących wymagań na rynku produktów kablowych.

08.03.2014

> Uruchomienie produkcji przewodów ekranowanych

Firma MANEX uruchomiła w 2014 roku produkcję przewodów ekranowanych. Produkcja skierowana jest głównie na realizację przewodów specjalistycznych zgodnie z indywidualnymi potrzebami uzgodnionymi z naszymi klientami.

22.11.2013

> Zawarto umowę o dofinansowanie projektu inwestycyjnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjnej Gospodarki na lata 2007-2013

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013 Działanie  8.2. POIG Wspieranie wdrożenia elektronicznego biznesu typu B2B. Dotacje na innowacje. Inwestujemy w waszą przyszłość. Zapytanie Ofertowe B2B – Manex/Komputery na hale w dniu 15.11.2013 roku zawarto Umowę o dofinansowanie projektu inwestycyjnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjnej Gospodarki na lata 2007-2013 Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu […]

08.05.2013

> Zawarto umowę o dofinansowanie projektu inwestycyjnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Regionalny Program Operacyjny Województwa Ślaskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby w dniu 7.05.2013 roku zawarto Umowę o dofinansowanie projektu inwestycyjnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 – Poddziałanie 1.2.3 Innowacje w mikroprzedsiębiorstwach i MSP nr: UDA-RPSL.01.02.03-00-168/12-00 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013” Tytuł […]

28.12.2012

> Zawarto umowę o dofinansowanie projektu w ramach II Osi Priorytetowej Gospodarki regionalnej szansy Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

w dniu 27.12.2012 roku zawarto Umowę o dofinansowanie projektu w ramach II Osi Priorytetowej Gospodarki regionalnej szansy Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013  nr: MRPO.02.02.02-12-4-0557-115-12

30.11.2012

> Rozszerzenie Certyfikatu IK na bezhalogenowe przewody do taboru szynowego

Firma Manex Sp. z o.o. rozszerzyła Certyfikat Instytutu Kolejnictwa w Warszawie na bezhalogenowe przewody do taboru szynowego o typoszereg przewodów MXC1000 HF w zakresie 1,00 mm² do 120mm² Więcej informacji o przewodach w zakładce: Kable i przewody.

04.11.2012

> Znak < HAR > dla przewodów H05V-K, H05V2-K

Na przełomie 2011 i 2012 roku w Manex Sp. z o.o. rozpoczęto przygotowania do certyfikacji typoszeregu <HAR>. Po przejściu rygorystycznego audytu dokumentacji oraz zdolności produkcyjno-pomiarowych, firma uzyskała certyfikat zgodności z wchodzącą normą PN-EN 50525-1:2011 na dwa typoszeregi przewodów zharmonizowanych: H05V-K i H05V2-K.

17.09.2012

> Zapytanie ofertowe (Jaworzno): Linia technologiczna do produkcji przewodów usieciowanych radiacyjnie i termicznie dla taboru szynowego o szczególnej odporności na działanie ognia.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego-realna odpowiedź na realne potrzeby „Wdrożenie w firmie MANEX Sp. z o.o. innowacyjnej technologii produkcji bezhalogenowych usieciowanych przewodów dla taboru szynowego o szczególnej odporności na działanie ognia” Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013   Zapytanie ofertowe z dnia 17.09.2012 Linia technologiczna do produkcji […]

04.09.2012

> Zapytanie ofertowe (Skawina): Linia technologiczna do produkcji przewodów usieciowanych radiacyjnie i termicznie dla taboru szynowego o szczególnej odporności na działanie ognia.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 -2013 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego   Zapytanie ofertowe z dnia 03.09.2012 Linia technologiczna do produkcji przewodów usieciowanych radiacyjnie i termicznie dla taboru szynowego o szczególnej odporności na działanie ognia. Firma MANEX Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na dostawę linii technologicznej dla projektu realizowanego w ramach […]

14.07.2012

> Uzyskano Certyfikat IRIS!

W 2012 roku firma Manex Sp. z o.o. wdrożyła wszystkie standardy IRIS. Ukoronowaniem prac spółki jest zakończony wynikiem pozytywnym audyt certyfikujący standard IRIS rew. 02 oraz uzyskanie certyfikatu IRIS. Standard IRIS stanowi uszczegółowienie wymagań normy ISO 9001:2008, wynikające ze specyfiki działań przemysłu i transportu kolejowego. Jest on odpowiednikiem ISO/TS, VDA i QS 9000 w przemyśle samochodowym oraz odpowiednich standardów w przemyśle […]

22.05.2012

> Wdrożenie przewodów bezhalogenowych typu H05Z-K oraz H07Z-K

W bieżącym roku firma Manex rozpoczęła produkcję przewodów bezhalogenowych typu H05Z-K oraz H07Z-K oraz przewodów bezhalogenowych dla przemysłu samochodowego klasy C wg ISO 6722. Obecnie trwają prace nad wprowadzeniem bezhalogenowych przewodów dla budownictwa z izolacją z tworzywa porowanego i uniepalnioną powłoką. Projekt wpisuje się w Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego (CPR) w zakresie wyrobów budowlanych.

02.02.2012

> Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach małopolskiego regionalnego programu operacyjnego na lata 2007-2013

10.01.2012

> Technologia procesu chłodzenia wraz z odzyskaniem ciepła zastosowana w linii technologicznej (ciągarniczej)

Rozwiązanie polega na zastosowaniu zamkniętego obiegu wody do chłodzenia emulsji chłodząco- smarującej w liniach ciągarniczych. Obieg zamknięty pozwala na odbiór ciepła w wymiennikach płytowych. Odebrane ciepło jest wykorzystane do ogrzewania hal produkcyjnych i magazynowych naszych zakładów w Skawinie. W standardowych rozwiązaniach ciepło (moc ok. 180 kW/ jedna linię), uzyskiwane w procesie ciągarniczym, jest oddawane do otoczenia, a proces wymaga sprężarkowego systemu schładzania […]

12.10.2011

> Nowości do taboru szynowego

Uprzejmie informujemy, że firma MANEX Sp. z o.o. zamierza wprowadzić do produkcji dwa nowe typoszeregi przewodów do taboru szynowego, spełniające założenia normy PN-K 02511:2000. W związku z dopracowaniem innowacyjnej technologii, pozwalającej na produkcję bezhalogenowych usieciowanych przewodów do taboru szynowego, które cechują się szczególną odpornością na działanie ognia, dobraniem mieszanek poliolefinowych oraz doborem geometrii ślimaków firma MANEX opracowała karty […]

02.10.2011

> Uruchomienie nowoczesnego laboratorium pomiarowego

Informujemy, iż we wrześniu 2011 roku firma Manex Sp. z o.o. uruchomiła na terenie zakładu przetwórstwa miedzi w Skawinie nowoczesne laboratorium. Korzystając z dofinansowania z UE i własnych środków poszerzyliśmy znacząco możliwości badawcze naszego laboratorium. Laboratorium zostało rozbudowane pod kątem badań na zgodność ze znakiem HAR. dołączyły: komora klimatyczna o zakresie temperatur -70 ÷ 180°C i wilgotności 0÷99% wraz z wyposażeniem, mikroskop pomiarowy ze […]

20.09.2011

> Wdrożenie systemu kodów znakujących

Jako rozwijające się przedsiębiorstwo wprowadziliśmy wiele nowoczesnych rozwiązań wspomagających produkcję. Na przełomie sierpnia i września 2011 roku w zakładzie produkcji kabli w Jaworznie został wprowadzony system znakowania produktów kodami kreskowymi. System składający się z paneli operatorskich, serwera i kolektorów z laserowymi czytnikami kodów w znacznym stopniu wspiera zarządzanie produkcją. Umożliwia dokładniejsze i sprawniejsze zestawianie zamówień oraz wysyłkę towaru.

04.08.2011

> Uzyskanie Certyfikatu Instytutu Kolejnictwa w Warszawie dla przewodów bezhalogenowych

W związku ze zmieniającymi się wymaganiami dla przewodów kolejowych, firma Manex rozpoczęła przygotowania do wdrożenia nowych technologii. W wyniku prac badawczo-rozwojowych uzyskano w 2010 roku produkt, który został przebadany przez Laboratorium Badań Materiałów i Elementów Konstrukcji IK. Pozytywny wynik badań zaowocował otrzymaniem przez firmę Manex w 2011r. certyfikatu Instytutu Kolejnictwa w Warszawie na zgodność z normą PN-K 02511:2000 dla dwóch typoszeregów przewodów: MXC […]

01.02.2011

> Wdrożenie przewodów kolejowych bezhalogenowych

W związku ze zmieniającymi się wymaganiami dla przewodów kolejowych, firma Manex rozpoczęła przygotowania do wdrożenia nowych technologii. W wyniku prac badawczo-rozwojowych uzyskano w 2010 roku produkt.

15.01.2010

> MANEX Sp. z o.o. w bazie IMDS

Od 2009 roku możecie Państwo znaleźć produkty firmy Manex w bazie IMDS, stanowiącej międzynarodowy zbiór części i materiałów wykorzystywanych przez producentów motoryzacyjnych.

06.01.2010

> MANEX Sp. z o.o. kwalifikowanym dostawcą FIAT

Mamy przyjemność poinformować Państwa, iż w 2009 roku firma Manex poszerzyła zakres produkowanych przekrojów przewodów, wpisanych do listy kwalifikowanych dostawców znanego koncernu branży samochodowej.

15.10.2008

> Uruchomienie grubociągu M85 w Zakładzie Przerobu Miedzi w Skawinie

Od połowy 2008 roku w naszej firmie został uruchomiony grubociąg M85 z żarzarką R401 firmy Niehoff, co pozwoliło na rozpoczęcie nowego procesu technologicznego produkcji kabli i linek Cu. Poszerzyliśmy w ten sposób nasze możliwości produkcyjne, pod względem przerobu miedzi, o proces ciągnienia drutów Cu z walcówki o średnicy ø8mm na średnice końcowe do ø1,13mm.  

03.06.2008

> Uzyskano Certyfikat ISO/TS 16949:2002

Mamy przyjemność powiadomić Państwa, iż wprowadzony w Manex Sp. z o.o. przed laty System Zarządzania Jakością ISO9001:2000, został poszerzony z dniem 30 maja 2008 roku Specyfikacją Techniczną ISO/TS 16949:2002. Uzyskany przez naszą firmę certyfikat ISO/TS 16949:2002 stanowi ujednolicenie istniejących norm systemów jakości w branży motoryzacyjnej w obrębie globalnego przemysłu motoryzacyjnego. zobacz nasze certyfikaty.