Englishpolski
Zapytanie ofertowe (Skawina): Linia technologiczna do produkcji przewodów usieciowanych radiacyjnie i termicznie dla taboru szynowego o szczególnej odporności na działanie ognia.

logo_malopolska

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego
na lata 2007 -2013 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 

Zapytanie ofertowe z dnia 03.09.2012

Linia technologiczna do produkcji przewodów usieciowanych radiacyjnie i termicznie dla taboru szynowego o szczególnej odporności na działanie ognia.

Firma MANEX Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na dostawę linii technologicznej dla projektu realizowanego w ramach Działania 2.2 B MRPO.

zapytanie_ofertowe_Skawina.