FrançaisEnglishpolski
Kable i przewody

W Zakładzie Produkcji Kabli w Jaworznie wytwarza się ponad 300 typowymiarów kabli i przewodów w szerokiej gamie kolorów w izolacjach z tworzyw PVC, PE, PP, TPE i bezhalogenowych w tym również przewody z dwoma paskami znakującymi w kombinacji dwóch różnych kolorów. Przewody wykonywane są według norm polskich i międzynarodowych, zharmonizowanych oraz branżowych, jak również wg amerykańskiego standardu AWG.

Ponad 70% produkcji naszej firmy stanowią przewody dla przemysłu motoryzacyjnego oraz taboru kolejowego. Produkuje się również szeroką gamę przewodów instalacyjnych i energetycznych dla budownictwa i przemysłu elektro-maszynowego, jak również przewody uziemiające i zwierające, przewody używane w telekomunikacji i informatyce, przewody do sprzętu gospodarstwa domowego, specjalne przewody do pomp głębinowych oraz przewody nietypowe według indywidualnych zamówień naszych odbiorców.

Wszystkie nasze linie wytłaczarkowe do produkcji kabli i przewodów posiadają nowoczesne systemy sterowania z zastosowaniem sterowników PLC oraz nowoczesne napędy przekształtnikowe i rozbudowane systemy wizualizacji, będące interfejsem komunikacyjnym miedzy operatorem, a systemem sterowania i napędu.

Do urządzeń kontrolujących proces produkcyjny dołączył nowy system pomiarowy Centrax firmy Sikora, pozwalający na bieżąco kontrolować centryczność i średnicę produkowanych przewodów. Systemy kontroli centryczności i średnicy stanowią istotny element układu kontroli i sterowania w naszych liniach produkcyjnych z bezpośrednią możliwością zdalnego monitorowania i raportowania kolejnych etapów produkcyjnych.

Zautomatyzowanie linii produkcyjnych i zastosowanie w nich najnowocześniejszych urządzeń pomiarowo-kontrolnych oraz bieżąca kontrola w naszym laboratorium pomiarowym zapewniają pełną powtarzalność produkcji oraz dotrzymywanie parametrów technicznych, produkowanych przez nas przewodów, zgodnie z wymaganiami odbiorców.