Englishpolski
Technologia procesu chłodzenia wraz z odzyskaniem ciepła zastosowana w linii technologicznej (ciągarniczej)

Rozwiązanie polega na zastosowaniu zamkniętego obiegu wody do chłodzenia emulsji chłodząco- smarującej w liniach ciągarniczych. Obieg zamknięty pozwala na odbiór ciepła w wymiennikach płytowych. Odebrane ciepło jest wykorzystane do ogrzewania hal produkcyjnych i magazynowych naszych zakładów w Skawinie. W standardowych rozwiązaniach ciepło (moc ok. 180 kW/ jedna linię), uzyskiwane w procesie ciągarniczym, jest oddawane do otoczenia, a proces wymaga sprężarkowego systemu schładzania wody o mocy ok. 80 kW. W przyjętym rozwiązaniu, ciepło odpadowe z linii technologicznych jest wykorzystywane do ogrzewania hal produkcyjnych (o powierzchni ok. 3000m2). Zastosowany został proces „free-coolingu”, pozwalający odzyskiwać ciepło do ogrzewania hal produkcyjnych i uzyskiwać wodę chłodzącą dla procesu technologicznego. Proces przebiega w warunkach wykorzystania maksymalnie 14 kW mocy pomp, a nie 80 kW, jak to ma miejsce w systemie sprężarkowym.

Zaletą wdrożonego systemu chłodzenia jest wykorzystywanie możliwości adiabatycznego ochładzania wody, krążącej w obiegu odprowadzenia ciepła z maszyn w okresie letnim, zaś w okresie zimowym do ogrzewania hal produkcyjnych, poprzez zastosowanie specjalistycznych nagrzewnic powietrznych niskotemperaturowych. W okresie zimowym ciepło technologiczne z maszyn wykorzystywane jest do ogrzewania hal i magazynów poprzez system niskotemperaturowych nagrzewnic wentylatorowych.

Technologia ta w latach 2007-2008 została wykorzystana w naszej firmie kolejno do trzech linii ciągarniczych, o podobnych parametrach grzewczo-chłodzących. Obecnie zakład w Skawinie dysponuje nadwyżką mocy grzewczych, pozostających do wykorzystania w przyszłości w planowanych obiektach produkcyjnych i administracyjno-socjalnych. Aktualna nadwyżka mocy grzewczych w szczytowych okresach produkcji dochodzi do ok. 360 kW.