Englishpolski
Recertyfikacja Systemów Zarządzania Jakością

W lutym 2015 w naszej firmie przeprowadzone zostały audyty zewnętrzne systemów zarządzania jakością.

Audyt nadzoru sytemu zarządzania jakością ISO/TS 16949:2009 oraz audyt recertyfikujący system zarządzania jakością IRIS Rev.02 zakończyły się wynikiem pozytywnym. Audyty przeprowadzone zostały przez jednostkę certyfikującą IMQ CSQ.