Englishpolski
Zawarto umowę o dofinansowanie projektu inwestycyjnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjnej Gospodarki na lata 2007-2013

INNOWACYJNA_GOSPODARKA

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013

Działanie  8.2. POIG
Wspieranie wdrożenia elektronicznego biznesu typu B2B.
Dotacje na innowacje.
Inwestujemy w waszą przyszłość.

Zapytanie Ofertowe B2B – Manex/Komputery na hale


w dniu 15.11.2013 roku zawarto

Umowę o dofinansowanie projektu inwestycyjnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjnej Gospodarki na lata 2007-2013

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013

Tytuł projektu:
Wdrożenie systemu klasy B2B w firmie Manex Sp. z o.o. i jego integracja z systemami partnerów.

Projekt jest realizowany w ramach działania 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B, 8 osi priorytetowej Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 – 2013.

Projekt dotyczy wdrożenia w firmie Manex Sp. z o.o. zaawansowanego systemu informatycznego B2B umożliwiającego elektroniczną wymianę danych pomiędzy firmą Wnioskodawcy a jej partnerami.

Rozwiązania informatyczne wytworzone w ramach projektu umożliwią Partnerom biznesowym bieżący dostęp do różnego typu danych dotyczących realizowanych procesów biznesowych.

System składać się będzie ze zintegrowanych modułów, umożliwiających pobieranie (oraz przekazywanie) informacji dotyczących różnych aspektów procesu obsługi klienta, realizacji zamówień, w tym planowania produkcji oraz zakupów zaopatrzenia.

W ten sposób w firmie powstanie bezpieczna i bezawaryjna platforma bazodanowa z możliwością aktualizacji oraz z szybkim dostępem do informacji, co zagwarantuje stabilność i pewność działania partnerom oraz wyeliminuje popełniane dotychczas błędy ludzkie. W ramach dostępu do informacji partnerzy będą uzyskiwać natychmiastowy dostęp m.in. do takich parametrów jak:

  • możliwość składania zamówień
  • bieżący podgląd zamówienia,
  • podgląd bieżącego stanu realizowanego zamówienia z dostępem do szerokiego zakresu informacji, jak zasoby magazynowe, stany produkcji, informacje o planowanej realizacji zamówienia.

System realizowany jest z użyciem architektury SOA oraz ma wspierać komunikacje elektroniczną EDI oraz podpis cyfrowy.

Numer umowy: UDA-POIG.08.02.00-12-238/13-00
Termin realizacji projektu: 02.01.2014 – 30.06.2015
Wartość dofinansowania: 590 738,00 zł