Englishpolski
Zapytanie ofertowe (Jaworzno): Linia technologiczna do produkcji przewodów usieciowanych radiacyjnie i termicznie dla taboru szynowego o szczególnej odporności na działanie ognia.

logo_slaskie

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego-realna odpowiedź na realne potrzeby

„Wdrożenie w firmie MANEX Sp. z o.o. innowacyjnej technologii produkcji bezhalogenowych usieciowanych przewodów
dla taboru szynowego o szczególnej odporności na działanie ognia”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

 

Zapytanie ofertowe z dnia 17.09.2012

Linia technologiczna do produkcji przewodów usieciowanych radiacyjnie i termicznie dla taboru szynowego o szczególnej odporności na działanie ognia.

Firma MANEX Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na dostawę linii technologicznej dla projektu realizowanego w ramach Działania 1.2.3 RPO WSL.

zapytanie_ofertowe_Jaworzno.