Englishpolski
Kodeks Dobrych Praktyk Branży Elektrotechnicznej z okazji 25-lecia PIGE

Kodeks Dobrych Praktyk Branży Elektrotechnicznej z okazji 25-lecia PIGE

Na spotkaniu zorganizowanym 8 czerwca 2017 r. w Warszawie z okazji 25-lecia PIGE (Polskiej Izby Gospodarczej Elektrotechniki) został podpisany przez najważniejsze organizacje rynku elektrycznego Kodeks Dobrych Praktyk Branży Elektrotechnicznej.

Manex jest członkiem PIGE od 2010 roku aktywnie uczestnicząc w jej działalności. W latach 2007-2014) funkcję Prezesa (od 2007 do 2010 jeszcze w Stowarzyszeniu Producentów Kabli i Osprzętu Elektrycznego a od 2010 do 2014 w PIGE) piastował Wiceprezes Zarządu Manex p. Janusz Nowak.