Englishpolski
Uzyskanie Certyfikatu Instytutu Kolejnictwa w Warszawie dla przewodów bezhalogenowych

W związku ze zmieniającymi się wymaganiami dla przewodów kolejowych, firma Manex rozpoczęła przygotowania do wdrożenia nowych technologii. W wyniku prac badawczo-rozwojowych uzyskano w 2010 roku produkt, który został przebadany przez Laboratorium Badań Materiałów i Elementów Konstrukcji IK.

Pozytywny wynik badań zaowocował otrzymaniem przez firmę Manex w 2011r. certyfikatu Instytutu Kolejnictwa w Warszawie na zgodność z normą PN-K 02511:2000 dla dwóch typoszeregów przewodów: MXC 1000HF oraz MXR 1000HF.

Dzięki temu firma Manex rozpoczęła wdrażanie do produkcji przewodów bezhalogenowych dla taboru szynowego.