Englishpolski
Zawarto umowę o dofinansowanie projektu w ramach II Osi Priorytetowej Gospodarki regionalnej szansy Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
logo_malopolska

w dniu 27.12.2012 roku zawarto

Umowę o dofinansowanie projektu w ramach II Osi Priorytetowej Gospodarki regionalnej szansy Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013  nr: MRPO.02.02.02-12-4-0557-115-12