polski
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

W dniu 15.11.2021 r. Manex sp. z o.o. podpisała  z Bankiem Gospodarstwa Krajowego  umowę nr POIR.03.02.02-00-2433/20-00  o dofinansowanie projektu pt. „Wdrożenie technologii wytłaczania poliuretanowych mieszanek bezhalogenowych” w ramach Poddziałania 3.2.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Kredyt na innowacje technologiczne.

 

W ramach działania 3.4. Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Manex sp. z o.o. otrzymała dofinansowanie projektu pod nazwą „Dotacja na kapitał obrotowy dla Manex spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”. Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19. Wartość projektu wynosi 250.643,10 zł, wkład UE 250.643,10 zł.