polski
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

W dniu 14.12.2020 Manex sp. z o.o. dokonał w Banku Gospodarstwa Krajowego zgłoszenia wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Poddziałania 3.2.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Kredyt na innowacje technologiczne. Projekt został zarejestrowany pod nr POIR.03.02.02-00-2331/20.