Englishpolski
Nowości do taboru szynowego
Uprzejmie informujemy, że firma MANEX Sp. z o.o. zamierza wprowadzić do produkcji dwa nowe typoszeregi przewodów do taboru szynowego, spełniające założenia normy PN-K 02511:2000.

W związku z dopracowaniem innowacyjnej technologii, pozwalającej na produkcję bezhalogenowych usieciowanych przewodów do taboru szynowego, które cechują się szczególną odpornością na działanie ognia, dobraniem mieszanek poliolefinowych oraz doborem geometrii ślimaków firma MANEX opracowała karty technologiczne oraz uzyskała świadectwa laboratoriów Manex i Instytutu Kolejnictwa.

Opracowaną w firmie innowacyjną technologię planujemy wdrożyć do produkcji poprzez uruchomienie nowoczesnej linii wytłaczarkowej spełniającej wymagania produkcji przewodów sieciowanych.

MXRadiation 1000
Przewody do taboru szynowego – elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o szczególnej odporności na działanie ognia – małowymiarowe.
Posiadające izolacje BEZHALOGENOWĄ – SIECIOWANE RADIACYJNIE.
(Izolacja sieciowana radiacyjnie posiada znacznie lepsze parametry elektryczne, a także mechaniczne w porównaniu do izolacji sieciowanych innymi metodami. Pozwala to na zredukowanie grubości ścianki przewodu, a także ograniczenie objętości oraz masy)

MXCrosslinked 1000
Przewody do taboru szynowego – elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o szczególnej odporności na działanie ognia.
Posiadające izolacje BEZHALOGENOWĄ.

Jednocześnie pragniemy podkreślić, że po uruchomieniu nowoczesnej linii produkcyjnej będziemy pierwszym polskim producentem przewodów sieciowanych radiacyjnie spełniających normę PN-K 02511:2000.

Mamy nadzieję, że ze względu na innowacyjność, wysoką jakość, krótkie terminy realizacji oraz konkurencyjne ceny, produkowane przez nas przewody spotkają się z Państwa aprobatą.

W odniesieniu do powyższego pozostawiamy do dyspozycji pracowników działu handlowego naszej spółki, którzy będą służyć pomocą w przypadku Państwa pytań.