Englishpolski
Uzyskano Certyfikat IRIS!
W 2012 roku firma Manex Sp. z o.o. wdrożyła wszystkie standardy IRIS.
Ukoronowaniem prac spółki jest zakończony wynikiem pozytywnym audyt certyfikujący standard IRIS rew. 02 oraz uzyskanie certyfikatu IRIS. Standard IRIS stanowi uszczegółowienie wymagań normy ISO 9001:2008, wynikające ze specyfiki działań przemysłu i transportu kolejowego. Jest on odpowiednikiem ISO/TS, VDA i QS 9000 w przemyśle samochodowym oraz odpowiednich standardów w przemyśle lotniczym, obronnym i spożywczym. IRIS kładzie nacisk na zarządzanie projektami w całym cyklu życia produktu, celem zachowania płynności łańcucha dostaw, zapobiegania usterkom dla zapewnienia jakości oraz bezpieczeństwa wyrobów i usług.
Więcej informacji na stronie: IMQ SA w Polsce.

Uprzejmie informujemy, że firma MANEX Sp. z o.o. zamierza wprowadzić do produkcji dwa nowe typoszeregi przewodów do taboru szynowego, spełniające założenia normy PN-K 02511:2000.