Englishpolski
Uruchomienie nowoczesnego laboratorium pomiarowego

Informujemy, iż we wrześniu 2011 roku firma Manex Sp. z o.o. uruchomiła na terenie zakładu przetwórstwa miedzi w Skawinie nowoczesne laboratorium.

Korzystając z dofinansowania z UE i własnych środków poszerzyliśmy znacząco możliwości badawcze naszego laboratorium. Laboratorium zostało rozbudowane pod kątem badań na zgodność ze znakiem HAR.

plakat_lab

dołączyły:

  • komora klimatyczna o zakresie temperatur -70 ÷ 180°C i wilgotności 0÷99% wraz
    z wyposażeniem,
  • mikroskop pomiarowy ze zmiennym powiększeniem i zintegrowaną kamerą do pomiarów i archiwizacji danych,
  • wagi analityczne o dokładności do 0,0001g,
  • urządzenia do badania w zimnej i gorącej wodzie (np. pomiar rezystancji izolacji),
  • urządzenia do badania stabilności termicznej PVC,
  • transformatory prądu stałego i przemiennego z pełną regulacją i odczytem napięć i prądów upływu.

 

Do systemu kontroli jakości produktu należą również urządzenia kontrolujące centryczność przewodów jak i testery przebić izolacji. Urządzenia te znajdują się na wyposażeniu linii produkcyjnych.