Englishpolski
Rozszerzenie Certyfikatu IK na bezhalogenowe przewody do taboru szynowego

Firma Manex Sp. z o.o. rozszerzyła Certyfikat Instytutu Kolejnictwa w Warszawie na bezhalogenowe przewody do taboru szynowego o typoszereg przewodów MXC1000 HF w zakresie 1,00 mm² do 120mm²

Więcej informacji o przewodach w zakładce: Kable i przewody.