Englishpolski
Regulacja ECE R-118 EU

Wychodząc naprzeciw zbliżającym się wymaganiom odnośnie regulacji ECE R-118 UE przeprowadziliśmy badania naszych wyrobów dla branży automotive pod kątem ich parametrów palności.

W dniu 15.10. 2015 zakończyliśmy proces certyfikacji naszych wyrobów (FLRY-A, FLRY-B, CuPr/18, FLY, FLYW, FLRY-B  – skrętka, FLRYY, FLYY, FLRYYW, FLYWYW) uzyskując jednocześnie wymagane zaświadczenia. Proces certyfikacji przeprowadzony został w DEKRA Automobil GmbH – DEKRA Technology Center.