polski
Wdrożenie technologii wytłaczania poliuretanowych mieszanek bezhalogenowych

W dniu 25.07.2022 r. zakończono realizację projektu POIR.03.02.02-00-2433/20  pt. „Wdrożenie technologii wytłaczania poliuretanowych mieszanek bezhalogenowych”. Projekt zrealizowano     w ramach programu: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (POIR), działanie 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, poddziałanie 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Realizacja projektu pozwoliła na wdrożenie technologii wytłaczania poliuretanowych mieszanek
bezhalogenowych.
Linię wytłaczarkową zestawioną zgodnie z założeniami do projektu przekazano do użytku na
wydziale produkcji kabli i przewodów.

Wartość zrealizowanego projektu zamknęła się kwotą 1’079’298,04 zł wydatków kwalifikowanych.
Kwota wnioskowanego dofinansowania – finansowanie z UE – wyniosła 485’684,11 zł.

W ramach projektu zakupiono 10 środków trwałych (wskaźnik produktu został zrealizowany).
Zrealizowano również pozostałe zakładane wskaźniki, w tym wskaźnik innowacji produktowych (zastąpienie izolacji przewodów z tworzyw halogenowych, izolacją z mieszanek poliuretanowych przyjaznych dla środowiska), wskaźnik środowiskowy (ograniczenie emisji mikroplastiku).