FrançaisEnglishpolski
Zakłady produkcyjne

ZAKŁAD PRODUKCJI KABLI W JAWORZNIE

Zakład Produkcji Kabli w Jaworznie działa od 1987 roku. Wytwarza się tutaj ponad 300 typowymiarów kabli i przewodów w szerokiej gamie kolorów, w izolacjach z tworzyw PVC, PE, PP, TPE i bezhalogenowych. Pięć linii wytłaczarkowych umożliwia produkcję przewodów elektrycznych o przekrojach od 0,14 mm² do 120 mm² na poziomie 1000 km na dobę.

Produkcja kablowa w całości oparta jest o tworzywa ekologiczne, spełniające wymagania dyrektywy RoHS i rozporządzenia REACH. Firma prowadzi też prace rozwojowe, mające na celu stosowanie tworzyw porowatych. Linie do produkcji kabli i przewodów są wyposażone w nowoczesne systemy sterowania i napędu z zastosowaniem sterowników PLC.

MANEX specjalizuje się głównie w produkcji przewodów do pojazdów samochodowych i taboru kolejowego. Firma wytwarza również szeroką gamę przewodów elektroenergetycznych: uziemiających i zwierających, nawojowych i zasilających do pomp głębinowych, instalacyjnych dla budownictwa i przemysłu elektromaszynowego, jak również do sprzętu gospodarstwa domowego oraz nietypowych według dostarczonych wzorów i specyfikacji.

Głównymi odbiorcami przewodów są producenci wiązek samochodowych dla światowych koncernów przemysłu motoryzacyjnego, firmy sektora energetycznego oraz zakłady specjalizujące się w produkcji i modernizacji taboru szynowego.

ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA MIEDZI W SKAWINIE

Od 2004 roku firma MANEX poszerzyła swoją działalność o Zakład Przetwórstwa Miedzi. Wszystkie maszyny pracujące w zakładzie zostały wyprodukowane i dostarczone przez niemiecką firmę Niehoff. Urządzenia zdawcze do tych maszyn zostały wyprodukowane we własnym zakresie.

W maju 2008 roku rozbudowano Zakład Przetwórstwa Miedzi i uruchomiono grubociąg M85 do ciągnięcia walcówki. Tym samym pod względem przerobu miedzi zwiększono możliwości produkcyjne o proces technologiczny produkcji kabli i linek Cu z walcówki o średnicy 8mm. Aktualnie cztery linie ciągarnicze jedno- i wielodrutowe posiadają zdolności produkcyjne na poziomie 450 ton wyrobów gołych Cu na miesiąc.

Zakres produkowanych drutów oraz pasemek Cu obejmuje średnice od 0,10 mm do 3,50 mm. Jedenaście nowoczesnych skręcarek umożliwia produkcję skrętek Cu i Al w zakresie przekrojów od 0,14 mm² do 120 mm². MANEX oferuje także usługi ciągnienia drutów i pasemek Cu i Al, jak również ich skręcania.

ZAKŁAD PRODUKCJI MASZYN W SKAWINIE

Z początkiem 2000 roku MANEX uruchomił w Skawinie Zakład Produkcji Maszyn. Oferta zakładu obejmuje projekty, konstrukcje, wykonawstwo: maszyn, urządzeń, linii technologicznych oraz systemów sterowania maszynami i liniami produkcyjnymi dla przemysłu kablowego, samochodowego, medycznego i innych.

Firma świadczy też usługi serwisowe, montażowe oraz uruchomienia linii produkcyjnych na zlecenie firm zewnętrznych.

LABORATORIUM BADAWCZE W JAWORZNIE

W celu zapewnienia jakości produkowanych przewodów firma MANEX uruchomił własne laboratorium badawcze. Z początkiem 2012 roku zakończono pierwszy etap rozbudowy laboratorium pod kątem możliwości wykonywania badań i oceny dla przewodów jednożyłowych zharmonizowanych, uzyskując prawo znakowania <HAR-BBJ>.

Aktualnie Manex nadal poszerza zakres prac swojego laboratorium o możliwości przeprowadzania wszystkich testów dla przewodów motoryzacyjnych, zgodnie z ISO 6722.

Posiadany sprzęt pomiarowy ma aktualne świadectwa wzorcowań, wykonane w laboratoriach akredytowanych przez PCA.

W chwili obecnej można wykonywać w laboratorium firmy Manex następujące badania kabli i przewodów: pomiary wagi, długości i kąta, pomiary parametrów mechanicznych izolacji i żyły przewodzącej, pomiary właściwości elektrycznych izolacji i żyły przewodzącej, badania w wysokiej i niskiej temperaturze przy regulowanej wilgotności oraz wykonywanie prób starzeniowych izolacji oraz inne wskazane przez normy, szczególnie w zakresie dymotwórczości i palności kabli i przewodów dla taboru szynowego.

JAKOŚĆ POD KONTROLĄ

Nowoczesne systemy kontrolno-pomiarowe zastosowane w liniach produkcyjnych gwarantują najwyższą jakość wyrobów. Linie ciągarnicze i skręcarkowe w Zakładzie Przetwórstwa Miedzi wyposażone są w wysokiej klasy laserowe urządzenia kontroli procesu nawijania drutów, pasemek i skrętek z automatyczną precyzyjną regulacją ich naciągu.

W Zakładzie Produkcji Kabli wysoką jakość wyrobów gwarantuje nowoczesny park maszynowy. Jest on wyposażony w bezstykowe urządzenia do kontroli średnicy, przebicia oraz centryczności izolacji wraz z ośmiopunktowym bezstykowym pomiarem grubości jej ścianki i możliwością generowania raportów produkcyjnych wraz z bieżącymi i statystycznymi parametrami. Zarządzanie produkcją i logistykę w firmie wspomagają: system automatycznego tworzenia danych statystycznych procesu produkcji oraz system znakowania wyrobów kodami paskowymi.

Począwszy od grudnia 2002 roku MANEX posiada certyfikat ISO 9001, a od 2008 roku system zarządzania jakością ISO/TS 16949, stanowiący ujednolicenie istniejących norm systemów jakości w branży motoryzacyjnej w obrębie globalnego przemysłu samochodowego. Firma ma również wdrożony system zarządzania środowiskiem ISO 14001.

W 2006 roku MANEX uzyskał oficjalną akredytację jednego ze światowych koncernów samochodowych wraz z wpisem na listę kwalifikowanych dostawców w zakresie izolowanych przewodów dla przemysłu motoryzacyjnego. Dla przewodów kolejowych firma dysponuje aktualnymi certyfikatami zgodności Instytutu Kolejnictwa w Warszawie. W lipcu 2012 roku uzyskano certyfikat IRIS.