FrançaisEnglishpolski
REACH, RoHS

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż zgodnie z rozporządzeniem REACH nr 1907 (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku, firma MANEX Sp. z o.o. utożsamiana jest jako „dalszy użytkownik” granulatorów PCV, a kable i przewody jako wyrób gotowy nie podlega rejestracji w systemie REACH. Nie jesteśmy tym samym zobowiązani do posiadania potwierdzenia od agencji ECHA. Jednocześnie nadmieniamy, że nie importujemy tworzyw i innych komponentów do produkcji spoza Unii Europejskiej.

Zgodnie z powyższym oraz informacjami od naszych dostawców stwierdzamy, iż spełniamy założenia rozporządzenia REACH oraz wymagania agencji ECHA.

Dodatkowo potwierdzamy, że stosowane przez nas granulaty są zgodne z wymaganiami Europejskiej Dyrektywy RoHS 2011/65/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. z uwzględnieniem Europejskiej Dyrektywy 2015/863/UE z dnia 31 marca 2015 r. zmieniającej załącznik II powyższej. Zgodnie z deklaracjami dostawców związki zabronione, o których jest mowa w Dyrektywie, nie są stosowane.