FrançaisEnglishpolski
Ogólne warunki dostaw

OGÓLNE WARUNKI DOSTAW nr 1/2016 z dnia 10.11.2016

 1. Zamówienie należy realizować zgodnie z cenami wg ofert.
 2. Jeżeli realizacja zamówienia zgodnie ze specyfikacją okaże się niemożliwa, proszę nas o tym natychmiast powiadomić.
 3. Do każdej partii prosimy załączyć świadectwo jakości (atest).
 4. Zamawiany materiał musi być wolny od ołowiu (dot. granulatów oraz barwników).
 5. Wszelką korespondencję należy kierować na adres:
  MANEX SP. Z O.O.
  31-159 Kraków
  Al. Słowackiego 39
  Tel. (12) 631 10 70; (12) 633 24 70
  Fax (12) 633 49 31
  E-mail: biuro@manex.com.pl
 6. Pisemne potwierdzenie przyjęcia zamówienia wraz z podaniem terminu realizacji należy przesłać do 3 dni od daty otrzymania zamówienia.
 7. Na fakturze proszę umieścić numer naszego zamówienia.
 8. Akceptowane będą wyłącznie produkty/pozycje określone w ostatniej wersji rysunków lub specyfikacji zakupu.
 9. Towary, które nie zostały wymienione w zleceniu zakupu będą zwracane do dostawcy.
 10. Różnice +/-5% w dostawach w stosunku do ilości wymienionych w zleceniu nie będą akceptowane.
 11. Opakowania powinny być odpowiednio dostosowywane do produktów dla zapewnienia, że nie zostaną one uszkodzone w czasie transportu.
 12. Na potwierdzeniach dostawy oraz na opakowaniu powinny być umieszczone następujące informacje:
  Opis produktu
  Ilość dostarczonych towarów
  Numer Zlecenia Zakupu
  Brak powyższych informacji może spowodować, iż towary zostaną zwrócone
 13. Każda dostawa winna być zgodna z wymaganiami prawnymi obowiązującymi na terenie UE lub zgodna z wymaganiami klienta końcowego (przekazywane przy zamówieniu) dot. ROHS, REACH, IMDS, CMRT KONGO, BHP.
 14. Inne: wykaz na zamówieniu.

 

Ogólne warunki dostaw do pobrania w pliku PDF: OGÓLNE WARUNKI DOSTAW