FrançaisEnglishpolski

Wizualizacja produkcji

Opracowujemy systemy wizualizacji procesów technologicznych wykorzystując panele operatorskie tekstowe i graficzne, monochromatyczne i kolorowe, w tym także dotykowe (touch screen).

Panele operatorskie umożliwiają:

  • wprowadzanie danych technologicznych z panelu operatorskiego (zadawanie prędkości, temperatury, siły naciągu, obrotów)
  • wyświetlanie bieżących wartości parametrów procesu produkcji i stanu urządzeń (gotowość, praca, zakłócenia)
  • wyświetlanie alarmów
  • gromadzenie danych statystycznych (wydruk)
  • przedstawianie trendów historycznych (wydruk)
  • tworzenie receptur dla różnych produktów
  • logowanie do różnych poziomów dostępu (operator, mistrz, technolog, itp.)

W systemach wizualizacyjnych opieramy się głównie na panelach operatorskich firmy GE FANUC. Posiadają one wiele możliwości, które można wykorzystać zarówno do wyświetlania animacji procesów produkcyjnych jak i do informowania operatora o wszelkiego rodzaju zdarzeniach takich jak:

  • alarmy (tworzenie grup alarmów, poziomów alarmów)
  • skrypty (wywoływane przy określonych zdarzeniach, wywoływane cyklicznie, warunkowo lub przypisywane do elementów graficznych), receptury i funkcje animacyjne.